Извештај о реализацији „Дана обрнутих улога“

Већ традиционално, планирано Развојним планом школе и годишљим планом Тима за професионални развој, у нашој школи се у децембру месецу реализује „Дан обрнутих улога“, који подразумева да ученици осмог разреда мењају улогу са наставницима и осталим запосленим у школи у унапред договореним терминима. Обзиром да наставници раде у више школа и да часови из свих предмета нису заступљени сваког дана, Дан обрнутих улога се спроведе у два-три радна дана.

Ове школске године су ученици осмог разреда бирали између 20 конкурсом понуђених радних места у школи, припремали се за обављање послова наставника, директора школе, психолога, домара.

Резултати конкурса су изгледали овако:

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА „ДАН ОБРНУТИХ УЛОГА“

Поштоване будуће колеге, имајући у виду ваше жеље, услове конкурса и распоред часова, дан обрнутих улога је прешао у дане обрнутих улога, па сте распоређени на радна места на следећи начин :

Назив радног местаБр. извршилаца послаОпис послаВреме обављања посла
ДиректорДуња Перић
Весна Радичевић
Руководи школом05.12.2022. од 9:40-11:15
ПсихологНиколина Томић
Марија Матић
Прати наставу, обавља саветодавни рад5.12.2022. од  11:20-13:45
СекретарЈована Несторовић Николина КостићОбавља правне послове6.12.2022. од 9:40 – 11:15
Наставник ликовне културеНемања АрсеновићПрипрема и предаје ликовно тај час5.12.2022. – 2. час
Наставник енглеског језикаФилип ТомићПрипрема и предаје енглески језик тај час7.12.2022. – 4. час
Наставница хемијеИвана ИлићПрипрема и предаје хемију тај час5.12.2022. -1.час
Наставник математикеТијана КојићПрипрема и предаје математику тај час6.12.2022. – 4.час
Наставник историјеВук МијовићПрипрема и предаје историју тај час6.12.2022. – 2. час
Наставник географијеСтефан ЈездићПрипрема и предаје географију тај час5.12.2022. – 4. час
Наставник физикеМарко КрстићПрипрема и предаје физику тај час5.12.2022. -3. час
Наставник биологијеНиколина РадићПрипрема и предаје биологију тај час6.12.2022.- 1. час
Наставник ТиТЈован СекулићПрипрема и предаје технику и технологију тај час6.12.2022. – 3.час
Наставник информатикеДушан ГвозденовићПрипрема и предаје информатику тај час9.12.2022. – 6.час
Наставница музичке културтеТијана ЧолаковићПрипрема и предаје музичку културу тај час5.12.2022. – 7.час
Наставник физичког васпитањаНемања СпасеновићПрипрема и предаје физич. васпитање тај час5.12.2022. – 6. час
Домар – мајстор одржавањаМарко Павловић
Андреј Савић
Води рачуна о грејању просторија и школској згради, одржава и чисти школско двориште7.12.2022. од 10:30 -12:05  
СервиркаСузана ВладићДели ужину, рукује инвентаром у кухињи, одржава чистоћу у трпезарији и просторијама Управе школе5.12.2022. од 9:00 – 10:25
Помоћни радникНиколина МишићОдржава чистоћу у школи и дворишту7.12.2022. од 9:00 – 10:25
УКУПНО РАДНИХ МЕСТА:   22

Након спроведених активности, обављен је разговор са ученицима о њиховом задовољству. Утисци су више него позитивни и ученици су изразили жељу да се Дан замењених улога понови још једном до краја школске године, што ће вероватно и бити уколико се настава буде одвијала у школи на уобичајен начин.