Доња Борина
Р. Бр. Презиме и име Радно место Године стажа Године живота Степен стручне спреме
1 Јекић Љиљана Директор школе 16 56 VII
2 Мићић Дана Руководилац рачуноводства 23 61 IV
3 Пашћан Вера Психолог 12 41 VII
4 Недић Срђан Секретар 0 33 VI
5 Богдановић Душанка Сервирка у школској кухињи 17 57 III
6 Петровић Миломир Домар-ложач 5 48 III
7 Јевтић Славица Помоћни радник 5 43 III
8 Радић Љубица Помоћни радник 30 57 II
9 Островски Мира Помоћни радник 16 51 II
10 Караклић Горан Домар-ложач 12 50 III
11 Зељић Драгица Помоћни радник 8 56 IV