Доња Борина
Р. Бр. Презиме и име Радно место Године стажа Године живота Степен стручне спреме
1 Јекић Љиљана Директор школе 17 57 VII
2 Мићић Дана Руководилац рачуноводства 24 63 IV
3 Пашћан Вера Психолог 13 42 VII
4 Ћирковић Милошевић Драгана Секретар 1 36 VII
5 Богдановић Душанка Сервирка у школској кухињи 18 58 III
6 Петровић Миломир Домар-ложач 6 49 III
7 Јевтић Славица Помоћни радник 6 44 III
8 Радић Љубица Помоћни радник 31 58 II
9 Островски Мира Помоћни радник 17 52 II
10 Караклић Горан Домар-ложач 13 51 III
11 Зељић Драгица Помоћни радник 9 57 IV
12 Тимотић Јелена Стручни сарадник - библиотекар 2 27 VII