Ваннаставни кадар

Р. Бр. Презиме и име Радно место Године стажа Године живота Степен стручне спреме
1 Јекић Љиљана Директор школе 19 59 VII
2 Тимотић Јелена Руководилац рачуноводства, библиотекар 4 29 VII
3 Пашћан Вера Психолог 15 44 VII
4 Ћирковић Милошевић Драгана Секретар 3 38 VII
5 Островски Мира Сервирка у школској кухињи 19 54 III
6 Петровић Миломир Домар- ложач, помоћни радник 8 51 III
7 Тимотић Гордана Помоћни радник 8 59 III
8 Радић Љубица Помоћни радник 33 60 II
9 Лукић Снежана Помоћни радник 1 50 II
10 Караклић Горан Домар-ложач 15 53 III
11 Зељић Драгица Помоћни радник 11 59 IV
WordPress Tables Plugin