Доња Борина
Р. Бр. Презиме и име Радно место Године стажа Године живота Степен стручне спреме
1 Јекић Љиљана Директор школе 15 55 VII
2 Мићић Дана Руководилац рачуноводства 22 62 IV
3 Пашћан Вера Психолог 11 40 VII
4 Видаковић Марија (замена за боловање) Психолог 0 26 VI
5 Дангић Дијана Секретар 0 30 VI
6 Богдановић Душанка Сервирка у школској кухињи 16 56 III
7 Петровић Миломир Домар-ложач 4 47 III
8 Јевтић Славица Помоћни радник 4 42 III
9 Радић Љубица Помоћни радник 29 56 II
10 Островски Мира Помоћни радник 15 50 II
11 Караклић Горан Домар-ложач 11 49 III
12 Зељић Драгица Помоћни радник 7 55 IV