Распоред дежурства у матичној школи

Примењује се од 01. септембра 2022. године

У школи постоји дежурство на два нивоа: наставник и помоћни радник.

У оквиру 40-часовне радне недеље сваки наставник је обавезан да дежура један дан у седмици, и то по три наставника, један на спрату, један у приземљу, један у школском дворишту и четврти дежурни помоћни радник. Такође, за време трајање наставе, по један наставник дежура у ходнику школе. У ИО Брасина дежурају по двоје, у комбинацији наставник, помоћни радник. Евентуалном променом распореда часова у току школске године мења се и распоред дежурства наставника.

Дежурства ученика су укинута, јер је мали број ђака у школи, и њихово одсуство са часа значи да пропуштају много градива.

Распоред дежурства наставника и помоћних радника примењује се од 01. септембра 2022. године

Распоред дежурства у матичној школи:

WordPress Tables Plugin

Распоред дежурства у ИО Брасина:

WordPress Tables Plugin