Наставни кадар

Р.бр. Презиме и име Степен стручне спреме Године стажа Године старости Звање
1 Станковић Александра VII 23 48 Професор српског језика и књижевности
2 Секулић Сузана VI 25 54 Наставник српског језика
3 Јокић Радмила VI 26 61 Наставник физике и хемије
4 Тешмановић Анђелко VI 20 43 Наставник ликовне културе
5 Милићевић Миланка VII 25 47 Професор музичке културе
6 Нинић Радован VI 1 27 Дипломирани инжењер информационих технологија
7 Маврак Сања VII 14 56 Наставник биологије
8 Марковић Милосав VII 6 31 Мастер професор историје
9 Радић Весна VII 10 41 Мастер професор географије
10 Суботић Милена VII 12 43 Професор енглеског језика и књижевности
11 Павловић Драган VI 39 61 Наставник физичког васпитања
12 Павловић Драгана VI 2 32 Дипломирани инжењер хемијске технологије
13 Лукић Дејан VII 7 34 Мастер теолог
14 Караклић Радмила VII 31 53 Професор разредне наставе, руководилац ИО Брасина
15 Станковић Душан VII 29 51 Доктор дидактичко-методичких наука
16 Јојић Добринка VII 30 52 Професор разредне наставе
17 Илић Зорица VII 27 50 Професоp разредне наставе
18 Бошковић Бранко VII 32 57 Професоp разредне наставе
19 Илић Славка VII 24 50 Професоp разредне наставе
20 Средојевић Сузана VII 10 34 Мастер професор француског језика
21 Станковић Зоран VI 34 61 Наставник математике и физике
22 Тадић Светлана VII 12 37 Професор разредне наставе
WordPress Tables Plugin