Доња Борина
Р.бр. Презиме и име Степен стручне спреме Године стажа Године старости Звање
1 Станковић Александра VII 21 46 Професор српског језика и књижевности
2 Секулић Сузана VI 23 52 Наставник српског језика
3 Јокић Радмила VI 24 59 Наставник физике и хемије
4 Тешмановић Анђелко VI 18 41 Наставник ликовне културе
5 Милићевић Миланка VII 23 45 Професор музичке културе
6 Владић Божица VII 40 61 Професор ТТ, ТО, информатике и рачунарства и физике
7 Маврак Сања VII 12 54 Наставник биологије
8 Милосав Марковић VII 4 29 Мастер професор историје
9 Радић Весна VII 10 41 Мастер професор географије
10 Суботић Милена VII 11 36 Професор енглеског језика и књижевности
11 Павловић Драган VI 37 59 Наставник физичког васпитања
12 Јаковљевић Јанко VII 5 30 Мастер теолог
13 Караклић Радмила VII 29 51 Професор разредне наставе, руководилац ИО Брасина
14 Станковић Душан VII 27 49 Доктор дидактичко-методичких наука
15 Јојић Добринка VII 28 50 Професор разредне наставе
16 Илић Зорица VII 25 48 Професор разредне наставе
17 Бошковић Бранко VII 30 55 Професор разредне наставе
18 Илић Славка VII 22 48 Професоp разредне наставе
19 Средојевић Сузана VII 7 31 Мастер професор француског језика
20 Станковић Зоран VI 32 59 Наставник математике и физике
Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija