Доња Борина
Р.бр. Презиме и име Степен стручне спреме Године стажа Године старости Звање
1 Станковић Александра VII 19 45 Професор српског језика и књижевности
2 Секулић Сузана VI 21 50 Наставник српског језика
3 Јокић Радмила VI 22 57 Наставник физике и хемије
4 Тешмановић Анђелко VI 16 39 Наставник ликовне културе
5 Милићевић Миланка VII 21 43 Професор музичке културе
6 Владић Божица VII 38 59 Професор ТТ, ТО, информатике и рачунарства и физике
7 Маврак Сања VII 10 52 Наставник биологије
8 Милосав Марковић VII 2 27 Мастер професор историје
9 Радић Весна VII 8 39 Мастер професор географије
10 Јањић Миодраг VII 1 33 Професор географије
11 Суботић Милена VII 9 34 Професор енглеског језика и књижевности
12 Павловић Драган VI 35 57 Наставник физичког васпитања
13 Јаковљевић Јанко VII 3 28 Мастер теолог
14 Лекић Зорица VII 15 46 Професор разредне наставе
15 Караклић Радмила VII 27 49 Професор разредне наставе, руководилац ИО Брасина
16 Станковић Душан VII 25 47 Доктор дидактичко-методичких наука
17 Јојић Добринка VII 26 48 Професор разредне наставе
18 Илић Зорица VII 23 46 Професор разредне наставе
19 Бошковић Бранко VII 28 53 Професор разредне наставе
20 Илић Славка VII 20 46 Професоp разредне наставе
21 Јовић Сузана VII 6 30 Мастер професор француског језика
22 Митровић Бојана (замена за боловање) IV 0 26 Апсолвент француског језика
23 Станковић Зоран VI 30 57 Наставник математике и физике