Доња Борина
Р.бр. Презиме и име Степен стручне спреме Године стажа Године старости Звање
1 Станковић Александра VII 20 45 Професор српског језика и књижевности
2 Секулић Сузана VI 22 51 Наставник српског језика
3 Јокић Радмила VI 23 58 Наставник физике и хемије
4 Тешмановић Анђелко VI 17 40 Наставник ликовне културе
5 Милићевић Миланка VII 22 44 Професор музичке културе
6 Владић Божица VII 39 60 Професор ТТ, ТО, информатике и рачунарства и физике
7 Маврак Сања VII 11 53 Наставник биологије
8 Милосав Марковић VII 3 28 Мастер професор историје
9 Радић Весна VII 9 40 Мастер професор географије
10 Јањић Миодраг VII 2 34 Професор географије
11 Суботић Милена VII 10 35 Професор енглеског језика и књижевности
12 Павловић Драган VI 36 58 Наставник физичког васпитања
13 Јаковљевић Јанко VII 4 29 Мастер теолог
14 Караклић Радмила VII 28 50 Професор разредне наставе, руководилац ИО Брасина
15 Станковић Душан VII 26 48 Доктор дидактичко-методичких наука
16 Јојић Добринка VII 27 49 Професор разредне наставе
17 Илић Зорица VII 24 47 Професор разредне наставе
18 Бошковић Бранко VII 29 54 Професор разредне наставе
19 Илић Славка VII 21 47 Професоp разредне наставе
20 Средојевић Сузана VII 7 31 Мастер професор француског језика
21 Јовановић Бојана (замена за боловање) IV 1 27 Апсолвент француског језика
22 Станковић Зоран VI 31 58 Наставник математике и физике