ОШ "Браћа Рибар"

Доња Борина

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19 и 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П Р А В И Л Н… Опширније

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе
(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19)

1) Едукација о начинима и значају превенције COVID-19 у школској средини:
• Пре почетка школске године… Опширније

Настава у матичној школи и издвојеном одељењу одвијаће се у једној смени.

Ученици првог разреда сваког дана имају по три часа, ученици од другог до четвртог имају по четири часа, док ученици од 5-8 имају 5 и више часова, према… Опширније

Поштовани родитељи и ученици,
Како до данас није стигло никакво обавештење од Министарства просвете да ли ће и на који начин бити реализован пројекат бесплатних уџбеника за наредну школску годину 2020/2021,  сугеришемо да прикупите потребну документацију и исту чувате… Опширније

Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 13.05.2020. године дата је препорука за организовање образовно-васпитног рада за период након 01.06.2020. године:

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД ПЕТОГ ДО СЕДМОГ РАЗРЕДА

·        Реализација посебних… Опширније

Основна школа „Браћа Рибар“
Доња Борина
01.04.2020.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ ПРЕДШКОЛАЦА,

Обзиром да су ваша деца у овој школској години дорасла за упис у први разред, а околности су ванредне, обавештавамо вас да од среде 01.04.2020. можете електронским путем да искажете… Опширније

Поштовани ученици, надам се да сте здраво и да сте с родитељима направили распоред дневних активности и да сте се већ навикли на нови вид наставе и учења.

Ево још неколико савета који вам можда могу користити.

Обезбедите себи у… Опширније

 СВАКОДНЕВО, ПОЧЕВ ОД УТОРКА 17.МАРТА 2020 ГОД, ОД 8.00 ЧАСОВА, ШЕСТ ДАНА У НЕДЕЉИ,БИЋЕ ЕМИТОВАНИ ПОСЕБНО ПРИПЕМЉЕНИ И АДАПТИРАНИ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ ЗА УЧЕНИКЕ ,КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ОБРАЂЕНЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗАБРАНИХ ПРЕДМЕТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ НАСТАВЕ… Опширније

Поштована/-и,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне… Опширније