Мајски дани пријатељства

Ученици су традиционално обележили „Мајске дане пријатељства“, манифестацију коју спроводи Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са учитељима.

Широк је спектар активности које су реализоване: изложба ликовних и литерарних радова „Другарство је…“,  различита спортска такмичења која су брисала међугенерацијске границе и развијала толеранцију и сараднички дух.

У свим активностима су подједнако уживали ученици, али и наставници.