Доња Борина

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, прво полугодиште школске 2020/2021. године

I/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

I/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 8. 10. 15. 21. - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 9. 12. - - - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

III/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

III/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

IV/1 разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 5. 10. - 20. - 9. - 16. -
Математика 1. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 6. - 15. 21. - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 17. 21. - - - - -

IV/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 2. 5. 11. - 20. - 9. - 17. -
Математика 2. 5. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 4. 6. - 17. - - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 16. 21. - - - - -

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, прво полугодиште школске 2020/2021. године

V разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 16 9 18
Енглески 15 6 10 20
Математика 9 20 5 14
Француски 17 7 19
Биологија 8 16 19
Историја

VI разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 8 15 7 18
Енглески 14 6 10 19
Математика 9 20 6 15
Физика
Француски 17 7 19
Биологија 8 13 16
Историја

VII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 7 16 10 17
Енглески 15 6 11 20
Математика 12 20 6 15
Физика 11 19
Француски 17 7 18
Биологија 8 13 18
Хемија 10 16
Историја

VIII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 16 9 18
Енглески 13 7 19
Математика 8 20 5 13
Француски 17 7 19
Физика 4 12 18
Биологија 14 15 20
Хемија 14
Историја

Директор школе:Љиљана Јекић