Доња Борина

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред писмених и контролних задатака, предметна настава, за прво полугодиште школске 2018/2019. године

I/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик / / / / / / / / / /
Математика / / / 17. / / / / / /
Свет око нас / / / / / / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

I/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик / / / / / / / / / /
Математика / / / 17. / / / / / /
Свет око нас / / / / / / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

II/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 9. 12. / / / / / / /
Математика 1. 6. 11. 16. / / / / / /
Природа и друштво 1. / 10. 15. 21. / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / /

II/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 9. 12. / / / / / / /
Математика 1. 6. 11. 16. / / / / / /
Природа и друштво 1. / 10. 15. 21. / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

III/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 2. 3. 9. 11. 17. / / / / 14. /
Математика 2. 4. / 11. 15. 18. / / / / / /
Природа и друштво 1. 4. 8. / 14. 17. / / / / / /
Енглески језик / 6. 11. 15. 20. / / / / /

III/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 3. 9. 11. 4. / / / / 1. /
Математика 4. 5. / 1. 2. 20. / / / / /
Природа и друштво 4. / 10. / 21. / / / / /
Енглески језик / 6. 11. 16. 21. / / / / /

IV/1 разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 5. 11. / 20. / 9. / 16. /
Математика 1. 6. 13. 16. / / / 10. / 20.
Природа и друштво 1. 6. / 15. 21. / / / / /
Енглески језик 4. 8. 12. 17. 21. / / / / /

IV/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 2. 5. 11. / 20. / 9. / 17. /
Математика 2. 4. 6. 13. 16. / / / 10. / 20.
Природа и друштво 3. 7. / 15. / / / / / /
Енглески језик 4. 8. 13. 17. 21. / / / / /

V разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 15 5 12
Енглески 14 2 7 10 21
Математика 9 20 6 16
Француски 8
Биологија 4 7 13 16 20

VI разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 15 4 13
Енглески 13 7 20
Математика 8 16 4 20
Физика 8 15
Француски 14 9
Биологија 3 7 12 16

VII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 15 4
Енглески 13 7 20
Математика 9 17 5 22
Физика 5 14 20
Француски 16 8
Биологија 3 8 12 17
Хемија 9 16

VIII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски 6 15 5 12
Енглески 12 7 17
Математика 8 16 6 11 20
Француски 13 8
Физика 4 13 17
Биологија 3 10 16 21
Хемија 7 11

Директор школе:Љиљана Јекић