Доња Борина

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, друго полугодиште школске 2018/2019. године

I/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик / 25 / / 37 / / / / /
Математика / 28 / 36 38 / / / / /
Свет око нас / / / / / / / / / /
Енглески језик / 25 29 34 37 / / / / /

I/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик / 25 / / 37 / / / / /
Математика / 28 / 36 38 / / / / /
Свет око нас / / / / / / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

II/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик / / 30 34 / / / / / /
Математика / 26 32 / 37 / / / / /
Свет око нас / 24 30 / 37 / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

II/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик 24 25 30 34 / / / / / /
Математика / 25 27 / 33 36 37 38 / / / / /
Свет око нас 24 / 31 / 38 / / / / /
Енглески језик / / / / / / / / / /

III/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик 24 25 / 35 37 / / 28 / /
Математика 23 27 30 32 36 38 / / / / /
Свет око нас / 26 31 36 38 / / / / /
Енглески језик / 25 29 33 37 / / / / /

III/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик 24 25 / 35 37 / / 28 / /
Математика 23 27 30 32 36 38 / / / / /
Свет око нас / 26 31 36 38 / / / / /
Енглески језик / 25 29 33 37 / / / / /

IV/1 разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик / 28 / 33 / / / 29 33 /
Математика / 26 32 / / / 28 / 34 /
Природа и друштво / / 29 36 / / / / / /
Енглески језик / 26 30 34 37 / / / / /

IV/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски језик / 28 / 36 / / / 29 34 /
Математика / 26 32 / / / 28 / 35 /
Природа и друштво / 27 / 35 / / / / / /
Енглески језик / 26 30 34 37 / / / / /

V разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски 26 29 34 24 32
Енглески 24 34 37
Математика 28 37 25 35
Француски 35 26
Биологија 27 33
Историја 27 35

VI разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски 26 34 24 32
Енглески 32 27
Математика 28 37 25 31
Физика 25 31 37
Француски 35 28
Биологија 23 33
Историја 24 33

VII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски 26 34 24 32
Енглески 32 27
Математика 28 36 25 30
Физика 26 34 38
Француски 35 28
Биологија 24 33
Хемија 27 35
Историја 25 36

VIII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски 26 33 24
Енглески 29 24 36
Математика 28 35 23
Француски 34 26
Физика 28 35
Биологија 29 34
Хемија 28
Историја 26 36

Директор школе:Љиљана Јекић