Доња Борина

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, прво полугодиште школске 2019/2020. године

I/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

I/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 8. 10. 15. 21. - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 9. 12. - - - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

III/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

III/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

IV/1 разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 5. 10. - 20. - 9. - 16. -
Математика 1. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 6. - 15. 21. - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 17. 21. - - - - -

IV/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 2. 5. 11. - 20. - 9. - 17. -
Математика 2. 5. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 4. 6. - 17. - - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 16. 21. - - - - -

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, друго полугодиште школске 2019/2020. године

V разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски - 26 - 35 - 24 - 33 - -
Енглески - - 30 - - - 25 - 35 39
Математика - 29 - - 38 - 26 - 36 -
Француски - - - 34 - - 27 - - -
Биологија - - - - - - 27 - 36 -
Историја - - - - - - 28 - 38 -

VI разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски - 26 - 35 - 24 - 33 - -
Енглески - - - 36 - 25 29 - - 39
Математика - 29 - - 38 - 27 - 35 -
Физика - - - - - 24 - - 34 -
Француски - - - 34 - - 27 - - -
Биологија - - - - - - 28 - 36 40
Историја - - - - - - 28 - 37 -

VII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски - 26 - 35 - 24 - 33 - -
Енглески - - - 34 - - 28 - - -
Математика - 28 - 37 - - 25 32 - -
Физика - - - - - - 26 - 35 -
Француски - - - 36 - - 27 - - -
Биологија - - - - - 24 - 33 - -
Хемија - - - - - - 27 - 37 -
Историја - - - - - - 29 - 36 -

VIII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
II III IV V VI II III IV V VI
Српски - 26 - 35 - 24 - 33 - -
Енглески - - 30 - - - 25 - 36 -
Математика - 28 - 36 - - 25 32 - -
Француски - - 33 - - - 27 - - -
Физика - - - - - - 29 - 35 -
Биологија - - - - - - 29 - 34 -
Хемија - - - - - 24 - - - -
Историја - - - - - - 26 32 - -

Директор школе:Љиљана Јекић