Доња Борина

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, прво полугодиште школске 2019/2020. године

I/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

I/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик - - - - - - - - - -
Математика - - - - - - - - - -
Свет око нас - - - - - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 8. 10. 15. 21. - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

II/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 9. 12. - - - - - - -
Математика 2. 4. 6. 8. 9. 13. 17. 22. - - - - -
Свет око нас 1. 7. - 15. - - - - - -
Енглески језик - - - - - - - - - -

III/1 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

III/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 4. - 11. 17. - - - 13. - -
Математика 2. - 10. 17. - - - - - -
Природа и друштво 1. 4. - - 14. - - - - - -
Енглески језик - 6. 10. 15. 20. - - - - -

IV/1 разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 1. 5. 10. - 20. - 9. - 16. -
Математика 1. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 6. - 15. 21. - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 17. 21. - - - - -

IV/2 разред

Предмет Контролни задаци Писмени задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски језик 2. 5. 11. - 20. - 9. - 17. -
Математика 2. 5. 6. 13. 16. - - - 10. - 20.
Природа и друштво 1. 4. 6. - 17. - - - - - -
Енглески језик 4. 8. 11. 16. 21. - - - - -

V разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски - 6 - 15 - - 5 - 14 -
Енглески - - - 16 - 2 6 10 - 21
Математика - 9 - - 20 - 7 - 16 -
Француски - - - - - - 8 - - -
Биологија - - - - - - 7 13 - 21
Историја - - - - - - 8 - 15 -

VI разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски - 6 - 15 - 4 - 13 - -
Енглески - - - 14 - 2 6 10 - 20
Математика - 9 - - 20 - 5 - 14 -
Физика - - - - - - 9 - - -
Француски - - 13 - - - 7 - - -
Биологија - - - - - - 5 10 - 19
Историја - - - - - - 8 - 17 -

VII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски - 6 - 15 - 4 - 13 - -
Енглески - - - 14 - - 7 - - 20
Математика - 9 - 17 - - 6 - - 21
Физика - - - - - 5 - 13 - 21
Француски - - - 16 - - 8 - - -
Биологија - - - - - 3 8 12 18 -
Хемија - - - - - - 9 - 17 -
Историја - - - - - - 7 - 15 -

VIII разред

Предмет Писмени задаци Контролни задаци
IX X XI XII I IX X XI XII I
Српски - 6 - 15 - 4 - 13 - -
Енглески - - 13 - - - 7 - - 20
Математика - 8 - 16 - - 6 11 - -
Француски - - 14 - - - 8 - - -
Физика - - - - - 4 - 12 17 -
Биологија - - - - - 3 - 11 15 21
Хемија - - - - - - - 9 - -
Историја - - - - - - 7 - 17 -

Директор школе:Љиљана Јекић