Доња Борина

Уџбенички комплети за пколску 2018/2019 годину

Уџбенички комплет за први разред

Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић 650-02-00177/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;ћирилица Душка Милић, Татјана Митић
Читанка за први разред основне школе;ћирилица Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.
„АКРОНОЛО” NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER A,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком Regina Raczynska, Cristiana Bruni 650-02-00025/2018-07 од 25.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица ЉиљаСтокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-00039/2018-07 од 16.4.2018

Уџбенички комплет за други разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП2МАТ01269 ,,Математика 2'', уџбеник за други разред
НОВИ ЛОГОС СРП2МАТ01269 ,,Мтематика 2'', радна свеска из математике
НОВИ ЛОГОС СПРСРП01266 ,,Уз речи растимо'', читанка за други разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПРСРП01266 ,,Латиница'', радни уџбеник за други разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПРСРП01266 ,,Дар речи'', граматика за други разред
НОВИ ЛОГОС СПРСРП01266 ,,Радна свеска'', српски језик за други разред
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП2МУЗ00984 Музичка култура за други разред основне школе
КЛЕТТ СРП2СВЕ00667 ,,Маша и Раша- Свет око нас 2'', уџбеник за други разред основне школе
КЛЕТТ СРП2СВЕ00667 ,,Маша и Раша- Свет око нас 2'', радна свеска за други разред основне школе
Тhe English Book doo СТР2ЕНГ01403 Happy House 2 - Уџбеник
Тhe English Book doo СТР2ЕНГ01403 Happy House 1 – Радна свеска

Уџбенички комплет за трећи разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП3МАТ01302 ,,Математика 3'', уџбеник за трећи разред
НОВИ ЛОГОС СРП3МАТ01302 ,,Математика 3'', радна свеска из математике
НОВИ ЛОГОС СПР3СРП01292 ,,У свету речи'', читанка за трећи разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР3СРП01292 ,,Дар речи'', граматика за трећи разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР3СРП01292 ,,Радна свеска'',српски језик за трећи разред
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП3МУЗ00985 Музичка култура за трећи разред основне школе
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП3МУЗ00985
КЛЕТТ СРП3ПРИ00679 ,,Маша и Раша -Природа и друштво'', уџбеник за трећи разред основне школе
КЛЕТТ СРП3ПРИ00679 ,,Маша и Раша-Природа и друштво '', радна свеска за трећи разред основне школе
АКРОНОЛО СТР3ЕНГ00401 Discover English Starter, уџбеник за енглески језик
АКРОНОЛО СТР3ЕНГ00401 Discover English Starter, радна свеска за енглески језик

Уџбенички комплет за четврти разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП4МАТ01306 ,,Математика 4'', уџбеник за четврти разред
НОВИ ЛОГОС СРП4МАТ01306 ,,Математика 4'', радна свеска из математике
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Бескрајне речи'', читанка за четврти разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Дар речи'', граматика за четврти разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Радна свеска'',српски језик за четврти разред
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП4МУЗ00991 Музичка култура зачетврти разред основне школе
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП4МУЗ00991
КЛЕТТ СРП4ПРИ00795 ,,Маша и Раша -Природа и друштво'', уџбеник за четврти разред основне школе
КЛЕТТ ,,Маша и Раша-Природа и друштво '', радна свеска за четврти разред основне школе
АКРОНОЛО СТР4ЕНГ00408 Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4. разред
АКРОНОЛО СТР4ЕНГ00408 Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4. разред

Уџбенички комплет за пети разред

Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
KLETT Читанка „Расковник”за пети разред основне школе; ћирилица Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
KLETT Граматиказа пети разред основне школе;Ћирилица Весна Ломпар
KLETT Радна свеска за пети разред основне школе Весна Ломпар Зорица Несторовић
KLETT CLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску) AurélieCombriat, KatiaCoppola 650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.
„АКРОНОЛО” DISCOVER ENGLISH 2,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) JayneWildman, IzabellaHearn 650-02-00023/2018-07 oд 25.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица Др Душко Лопандић, Ивана Петровић 650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.
„KLETT” Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе;ћирилица Горан Милићев, Ена Хорват 650-02-00168/2018-07 од 27.4.2018.
МАТЕМАТИСКОП Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица Владимир Стојановић 650-02-00128/2018-07 од 27.4.2018
Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе; ћирилица Александра Пaладин, Драгана Михајловић Бокан 650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић 650-02-00038/2018-07 од 27.4.2018.
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);ћирилица Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов 650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе; ћирилица Владан Стевановић 650-02-00064/2018-07 од 25.4.2018.

Уџбенички комплет за шести разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
KLETT СРП6СРП01208 ,,Граматика 6 '', српски језик за шести разред
,, Радна свеска уз Граматику 6', српски језик за шести разред
,,Радна свеска уз Читанку 6 '', српски језик за шести разред
НОВИ ЛОГОС СРП6ИСТ01320 ,,Историја 6’’, уџбеник историје за шести разред
МАТЕМАТИСКОП СРП6МАТ00376 ,,Математика '' - збирка задатака за шести разред
НОВИ ЛОГОС СРП6ЛИК01633 ,,Ликовна култура 6'', уџбеник за шести разред
KLETT СРП6ФИЗ01119 ,,Физика 6'', уџбеник за шести разред
,,Физика 6'', збирка задатака са лабораторијским вежбама
НОВИ ЛОГОС СРП6ТЕХ01324 ,,Техничко и информатичко образовање 6'', уџбеник за шести разред
,,Техничко и информатичко образовање 6'' , радна свеска за шести разред
НОВИ ЛОГОС СРП6МУЗ01319 ,,Музичка култура 6'', уџбеник за шести разред
НОВИ ЛОГОС СРП6БИО01323 ,,Биологија 6'', уџбеник за шести разред
,,Биологија 6'', радна свеска уз уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП6ГЕО01321 ,,Географија 6'', уџбеник за шести разред
KLETT СТР6ФРА01154 ,,Et toi? '' Француски језик за 6. Разред, уџбеник за другу годину учења
,,Еt toi?'', француски језик за 6. разред , радна свеска за другу годину учења
The English Book doo СТР6ЕНГ01432 Project 3 – Уџбеник(четврто издање)
Project 3 –Радна свеска(четврто издање)

Уџбенички комплет за седми разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП7СРП01325 "Дар речи", граматика за седми разред
"Радна свеска 7", уз уџбеникчки комплет
НОВИ ЛОГОС СРП7ИСТ01328 "Историја 7", уџбеник историје за седми разред
KLETT СРП7ФИЗ01188 "Физика 7", уџбеник за седми разред
"Физика 7", збирка задатака са лабораторијским вежбама
НОВИ ЛОГОС СРП7БИО01331 "Биологија 7", уџбеник за седми разред
"Биологија 7", радна свеска уз уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП7ГЕО01329 "Географија 7", уџбеник за седми разред
НОВИ ЛОГОС СРП7МУЗ01326 "Музичка култура 7", уџбеник за седми разред
НОВИ ЛОГОС СРП7ТЕХ01333 "Техничко и информатичко образовање 7", уџбеник за седми разред
"Техничко и информатичко образовање 7" , радна свеска за седми разред
МАТЕМАТИСКОП СРП7МАТ00747 "Математика" - збирка задатака за седми разред
НОВИ ЛОГОС СРП7ХЕМ01332 "Хемија7", уџбеник за седми разред
"Хемија 7", радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима
KLETT СТР7ФРА01156 "Et toi?" Француски језик за 7. Разред, уџбеник за трећу годину учења
"Еt toi?", француски језик за 7. разред , радна свеска за трећу годину учења
The English Book doo СТР7ЕНГ01444 Project 4 – Уџбеник (четврто издање)
Project 4 –Радна свеска (четврто издање)

Уџбенички комплет за осми разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП8СРП01334 „Дар речи“, граматика за осми разред
„Радна свеска 8“, уз уџбеникчки комплет
НОВИ ЛОГОС СРП8ИСТ01336 „Историја 8“, уџбеник историје за осми разред
KLETT СРП8ЛИК01197 „Ликовна култура 8“уџбеник за осми разред
KLETT СРП8ФИЗ01198 „Физика 8“, уџбеник за осми разред
„Физика 8“, збирка задатака са лабораторијским вежбама
НОВИ ЛОГОС СРП8БИО01340 „Биологија 8“, уџбеник за осми разред
„Биологија 8“, радна свеска уз уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП8ГЕО01337 „Географија 8“, уџбеник за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8МУЗ01335 „Музичка култура 8“, уџбеник за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8ТЕХ01342 „Техничко и информатичко образовање 8“, уџбеник за осми разред
„Техничко и информатичко образовање 8“ , радна свеска за осми разред
„Техничко и информатичко образовање 8“, збирка материјала за вежбе из електронике
МАТЕМАТИСКОП СРП8МАТ00802 „Математика“ - збирка задатака за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8ХЕМ01341 „Хемија 8“, уџбеник за осми разред
„Хемија 8“, радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима
KLETT СТР8ФРА01157 „Et toi?“, Француски језик за 8. разред, уџбеник за четврту годину учења
„Еt toi?“, француски језик за 8. разред , радна свеска за четврту годину учења
The English Book doo СТР7ЕНГ01444 Project 5 – Уџбеник (четврто издање)
Project 5 –Радна свеска (четврто издање)