Извештај о реализацији „Дана обрнутих улога“

Већ традиционално, планирано Развојним планом школе и годишљим планом Тима за професионални развој, у нашој школи се у децембру месецу реализује „Дан обрнутих улога“, који подразумева да ученици осмог разреда мењају улогу са наставницима и осталим запосленим у школи у унапред договореним терминима. Обзиром да наставници раде у више школа и да часови из свих предмета нису заступљени сваког дана, Дан обрнутих улога се спроведе у два-три радна дана.

Ове школске године су ученици осмог разреда бирали између 20 конкурсом понуђених радних места у школи, припремали се за обављање послова наставника, директора школе, психолога, домара.

Резултати конкурса су изгледали овако:

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА „ДАН ОБРНУТИХ УЛОГА“

Поштоване будуће колеге, имајући у виду ваше жеље, услове конкурса и распоред часова, дан обрнутих улога је прешао у дане обрнутих улога, па сте распоређени на радна места на следећи начин :

Назив радног местаБр. извршилаца послаОпис послаВреме обављања посла
ДиректорАнђела ДеспотовићРуководи школом07.12.2021. од 10:30-12:05 часова
ПсихологЂурђина ЈефтовићПрати наставу, обавља саветодавни рад06.12.2021. од  11:20-13:45 часова
Наставник ликовне културеВесна МилошевићПрипрема и предаје ликовно тај час06.12.2021. – 6. час
Наставник енглеског језикаЈелена ЈевтићПрипрема и предаје енглески језик тај час07.12.2021. – 3. час, пети разред
Наставник историјеМилица КукољПрипрема и предаје историју тај час07.12.2021. – 2. час
Наставник географијеТијана ПавловићПрипрема и предаје географију тај час06.12.2021. – 1. час
Наставник физикеНикола ИлићПрипрема и предаје физику тај час07.12.2021. – 5. час
Наставник биологијеЈована РадићПрипрема и предаје биологију тај час07.12.2021.- 3. час
Наставник информатикеЛазар ПетковићПрипрема и предаје информатику тај час09.12.2021. – 7.час
Наставник физичког васпитањаВук НиколићПрипрема и предаје физич. васпитање тај час06.12.2021. – 7. час
Домар – мајстор одржавањаЛука НоваковићВоди рачуна о грејању просторија и школској згради, одржава и чисти школско двориште06.12.2021. од 10:30 -12:05 часова  
УКУПНО РАДНИХ МЕСТА:   11

Након спроведених активности, обављен је разговор са ученицима о њиховом задовољству. Утисци су више него позитивни и ученици су изразили жељу да се Дан замењених улога понови још једном до краја школске године, што ће вероватно и бити уколико се настава буде одвијала у школи на уобичајен начин.

Затворено за коментаре.