Обавештење за родитеље и ученике

Поштовани родитељи и ученици,
Како до данас није стигло никакво обавештење од Министарства просвете да ли ће и на који начин бити реализован пројекат бесплатних уџбеника за наредну школску годину 2020/2021,  сугеришемо да прикупите потребну документацију и исту чувате код себе како не би остали ускраћени за бесплатне уџбенике.

Категорије које имају право на бесплатне уџбенике (сматрамо да остају исте)  су:
1. Треће и свако наредно дете
2. Корисници социјалне помоћи

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ЈЕ ПОТРЕБНА ЗА СВАКУ КАТЕГОРИЈУ ЈЕ СЛЕДЕЋА:

  1. ПОТВРДЕ ДА СВУ СВА ДЕЦА У РЕДОВНОМ ЦИКЛУСУ ОБРАЗОВАЊА (основна школа, средња школа, факултет) уколико су сва деца ђаци наше школе не требају потврде само да се пријаве учитељу или разредном старешини.
  2. ПОТВРДА ИЛИ РЕШЕЊЕ ДА СУ КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

УЧЕНИЦИ ПРВОГ РАЗРЕДА ДОБИЋЕ БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ОД ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ВРАЋАЊЕ БЕСПЛАТНИХ УЏБЕНИКА ИЗ ШКОЛСКЕ 2019/2020

(деца која су користила бесплатне уџбенике Министарства просвете као и деца која су уџбенике добила на реверс школе)

Поврат бесплатних уџбеника ће бити омогућен 8. 9. и 10 јуна од 8 до 12 часова у Матичној школи, а у Издвојеном одељењу сваког дана почев од 1.јуна 2020.

МОЛИМО ДА СЕ ДАТУМ И ВРЕМЕ ИСПОШТУЈУ!

ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
МОЛИМО УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА ДА ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ ВРАТЕ ЛЕКТИРУ КОЈУ СУ КОРИСТИЛИ!

Затворено за коментаре.