Обавештење – званичне листе жеља ученика

Поштовани родитељи,

Подсећамо вас да је, по Календару активности, среда 07. јул 2021. године до 8 часова, рок када ће све листе жеља ученика бити централизоване и доступне учениицима и родитељима, односно другим законским заступницима, ради контроле и провере тачности листа жеља.

Контрола се врши путем званичних извештаја из централне базе података и путем Портала Моја средња школа.

Напомињемо да ће и на званичним извештајима и на Порталу, жеље бити видљиве за све ученике, као и свих претходних година, без обзира да ли су поднете електронским путем преко Портала или непосредно у матичној основној школи, на обрасцу листе жеља.

На тачност унетих података у листама жеља ученици и родитељи, односно други законски заступници, имају право приговора у среду, 07. јула 2021. године од 8 до 15 часова.

Пријем приговора на изражене жеље и унос исправки врши се искључиво непосредно, у матичној основној школи.

Као и свих претходних година, опште правило је да матична основна школа не би требало да дозволи промену листе жеља без оправданих разлога. Имајући у виду ту чињеницу, матичним основним школама остављено је да одлуче да ли су разлози које предочи родитељ, односно други законски заступник ученика, довољни и оправдани да се дозволи да се промене подаци из листа жеља, који су унети у базу.

Уколико матична основна школа одлучи да дозволи да родитељ, односно други законски заступник ученика, измени листу жеља, та листа се подноси искључиво на обрасцу листе жеља, коју школа административно и технички обрађује на уобичајени начин, уз упутства које школа добија од информатичког координатора.

У случају да се дозволи замена листе жеља која је поднета непосредно у школи, на обрасцу листе жеља, потребно је да школа тражи од родитеља, односно другог законског заступника, да врати примерак претходне листе жеља који је остао код њега и да поништи тај примерак прецртавањем.

За сваку замену листе жеља коју дозволи, школа је дужна да сачини службену белешку у два примерка, од којих једну прикључује првом примерку листе који се шаље у седиште ОУК, а други прикључује другом примерку листе који остаје у школи. Родитељу, односно другом законском заступнику, остаје трећи примерак замењене листе жеља.

Уколико се дозволи замена листа жеља која је поднета електронским путем, преко Портала, у службеној белешци се наводи и податак о томе.

Републичка уписна комисија

Затворено за коментаре.