Одржан семинар „Школа отворена родитељима“

Семинар под каталошким бројем 142, „Школа отворена родитељима“ одржан је у нашој школи 12.11.2016. године. Учесници су били запослени наше школе и Основне школе „Стеван Филиповић“, Радаљ и остварили су по 8 сати стручног усавршавања.

Циљ семинара је креирање конструктивнијег и ефективнијег рада са родитељима, унапређење квалитета рада установе подизањем нивоа компетенција наставника и подизање нивоа сарадње школе и родитеља.

Ауторке програма су Зорица Поповић и Неда Богојевић Прековић.

Затворено за коментаре.