Доња Борина

У циљу што боље и успешније сарадње наставника и родитеља, а у складу са 40-часовном радном недељом, одређени су термини у којима сваки одељењски старешина прима родитеље ради консултација. Тиме се постиже да родитељ тачно зна када може наћи наставника у школи.

Родитељима је омогућено да посећују наставу, да учествују у разним манифестацијама, приредбама. О одржавању угледних часова и часова које ће организовати наставници предметне наставе у трећем и четвртом разреду, као и свим осталим активностима у којима могу учествовати, биће обавештени путем огласне табле или лично.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА ДАН ПРИЈЕМА ВРЕМЕ ПРИЈЕМА
Душан Станковић СРЕДА 08:00 – 13:00
Добринка Јојић ПЕТАК 08:00 – 13:00
Зорица Илић СРЕДА 08:00 – 13:00
Славка Илић УТОРАК 08:00 – 13:00
Божица Владић СРЕДА 08:00 – 13:00
Драган Павловић ЧЕТВРТАК 08:00 – 13:00
Миодраг Јањић ПОНЕДЕЉАК 08:00 – 13:00
Зоран Станковић ПЕТАК 08:00 – 13:00
ИО БРАСИНА
Бранко Бошковић ПЕТАК 07: 30 – 13:10
Радмилa Караклић СРЕДА 07: 30 – 13:10
Зорица Лекић ЧЕТВРТАК 07: 30 – 13:10

Сарадња са родитељима неће се сводити само на сарадњу на релацији одељењски старешина – родитељ, него и кроз колективне родитељске састанке, трибине и предавања, што ће омогућити и ширу сарадњу свих актера школског живота. Такође, родитељи ће бити укључени у активности које ће бити спровођене на нивоу школе, као што је уређење учионице на отвореном, приредбе, манифестација намењена једном годишњем добу која је проистекла из пројеката које је школа радила.

Такође, увођењем факултативних предмета осмишљени су садржаји у којима учествују и родитељи заједно са ученицима, као и у оквиру „Игара без граница“, које се организују два пута у току школске године.