Доња Борина

У циљу што боље и успешније сарадње наставника и родитеља, а у складу са 40-часовном радном недељом, одређени су термини у којима сваки одељењски старешина прима родитеље ради консултација. Тиме се постиже да родитељ тачно зна када може наћи наставника у школи.

Родитељима је омогућено да посећују наставу, да учествују у разним манифестацијама, приредбама. О одржавању угледних часова и часова које ће организовати наставници предметне наставе у трећем и четвртом разреду, као и свим осталим активностима у којима могу учествовати, биће обавештени путем огласне табле или лично.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ДАН ПРИЈЕМА

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

МАТИЧНА ШКОЛА

Душан Станковић

УТОРАК 12:10 – 13:00

Бранко Бошковић

ПОНЕДЕЉАК

9: 40 – 10:25

Зорица Илић

ПЕТАК 08:35 – 09:20
Славка Илић СРЕДА

12:10 – 13:00

Светлана Тадић

ПОНЕДЕЉАК 12:10 – 13:00

Сузана Средојевић

ПОНЕДЕЉАК

11:20 – 12:05

Сузана Секулић

ПЕТАК

10:30 – 11:15

Весна Радић ПЕТАК

11:20 – 12:20

Зоран Станковић ЧЕТВРТАК

07:00 – 08:00

ИО БРАСИНА

Добринка Јојић

УТОРАК 12:10 – 13:30

Бранко Бошковић

ПОНЕДЕЉАК

09:40 – 10:25

Радмила Караклић ПОНЕДЕЉАК

08: 50 – 09:35

Такође, увођењем факултативних предмета осмишљени су садржаји у којима учествују и родитељи заједно са ученицима, као и у оквиру „Игара без граница“, које се организују два пута у току школске године. Сарадња са родитељима неће се сводити само на сарадњу на релацији одељењски старешина – родитељ, него и кроз колективне родитељске састанке, трибине и предавања, што ће омогућити и ширу сарадњу свих актера школског живота. Такође, родитељи ће бити укључени у активности које ће бити спровођене на нивоу школе, као што је уређење учионице на отвореном, приредбе, манифестација намењена једном годишњем добу која је проистекла из пројеката које је школа радила.

Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija