Распоред пријема родитеља

У циљу што боље и успешније сарадње наставника и родитеља, а у складу са 40-часовном радном недељом, одређени су термини у којима сваки одељењски старешина прима родитеље ради консултација. Тиме се постиже да родитељ тачно зна када може наћи наставника у школи.

Родитељима је омогућено да посећују наставу, да учествују у разним манифестацијама, приредбама. О одржавању угледних часова и часова које ће организовати наставници предметне наставе у трећем и четвртом разреду, као и свим осталим активностима у којима могу учествовати, биће обавештени путем огласне табле или лично.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ДАН ПРИЈЕМА

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

МАТИЧНА ШКОЛА

Зорица Илић

ПОНЕДЕЉАК 08:35 – 09:20

Славка Илић

ЧЕТВРТАК

12:10 – 13:00

Душан Станковић

УТОРАК 12:10 – 13:00
Светлана Тадић СРЕДА

08:35 – 09:20

Весна Радић

ПОНЕДЕЉАК, ПЕТАК 07:45 – 08:30

Зоран Станковић

ЧЕТВРТАК

07:00 – 08:00

Сузана Средојевић СРЕДА

10:30 – 11:15

Сузана Секулић

ПЕТАК

10:30 – 11:15

ИО БРАСИНА

Добринка Јојић

ПЕТАК 09:50 – 10:35

Бранко Бошковић

ПОНЕДЕЉАК

10:45 – 11:30

Радмила Караклић ПЕТАК

08:00 – 08:45

Такође, увођењем факултативних предмета осмишљени су садржаји у којима учествују и родитељи заједно са ученицима, као и у оквиру „Игара без граница“, које се организују два пута у току школске године. Сарадња са родитељима неће се сводити само на сарадњу на релацији одељењски старешина – родитељ, него и кроз колективне родитељске састанке, трибине и предавања, што ће омогућити и ширу сарадњу свих актера школског живота. Такође, родитељи ће бити укључени у активности које ће бити спровођене на нивоу школе, као што је уређење учионице на отвореном, приредбе, манифестација намењена једном годишњем добу која је проистекла из пројеката које је школа радила.