Доња Борина

У матичној школи рад је организован у једној смени. Часови почињу у 7 часова и 45 минута, а завршавају се у 13 часова и 45 минута. Часови допунске наставе, додатне наставе и слободних активности изводе се као пречас или седми час, а изборни предмети се изводе као седми час.

Распоред звоњења у матичној школи

Издвојено одељење у Брасини ради у првој смени, настава почиње у 8 часова, а завршава се у 12 часова и 20 минута.  И ове године ради и одељење предшколског узраста  у матичној школи и  издвојеном одељењу школе у Брасини. Од ове школске године након рада предшколске групе у издвојеном одељењу и матичној школи почела је са радом играоница за млађи предшколси узраст.

Распоред звоњења у ИО Брасина

Редни број часа Трајање часа
1. 08:00-08:45
2. 08:50-09:35
3. 09:55-10:40
4. 10:45-11:30
5. 11:35-12:20