Доња Борина

Конкретна ваннаставна задужења наставника – листа

Наставник Задужење - секција
Милосав Марковић историјска секција
Наставник српског језика библиотекарска секција
Божица Владић саобраћајна секција
Драган Павловић одбојкашка секција
Весна Радић географска секција
Бранко Бошковић и Славка Илић риболовачка секција “Школа риболова“
Миланка Милићевић хор
Душан Станковић саобраћајна

Конкретна ваннаставна задужења наставника – листа

Наставник Задужење – факултативни предмет
Учитељи На позорници, Саобраћајна култура
Сузана Секулић и Александра Станковић На позорници
Радмила Јокић Кулинарство
Анђелко Тешмановић Фотографија, Графика
Весна Радић Астрономија
Александра Станковић Млади новинари

Одељењска старешинства

Разред - одељење Одељењски старешина
I1 Лекић Зорица - наставник разредне наставе
II1 мр Станковић Душан - наставник разредне наставе (педагошки саветник)
III1 Илић Зорица - наставник разредне наставе
IV1 Илић Славка - наставник разредне наставе
I2 Јојић Добринка - наставник разредне наставе
II2 Караклић Радмила - наставник разредне наставе
III2 - IV2 Бошковић Бранко - наставник разредне наставе
V Владић Божица – професор ТО и физике у основној школи
VI Тешмановић Анђелко - наставник ликовне културе
VII Станковић Александра - наставник српског језика
VIII1 Радић Весна - наставник географије
VIII2 Станковић Зоран - наставник математике и физике