Доња Борина

Конкретна ваннаставна задужења наставника – Секције

Наставник Задужење - секција
Милосав Марковић историјска секција
Сузана Секулић библиотекарска секција
Божица Владић саобраћајна секција
Драган Павловић одбојкашка секција
Весна Радић географска секција
Александра Станковић креативне радионице
Сања Маврак еколошка секција
Јелена Тимотић секција за програмирање

Конкретна ваннаставна задужења наставника – Факултативни предмети

Наставник Задужење – факултативни предмет
Учитељи На позорници и Саобраћајна култура
Сузана Секулић и Александра Станковић На позорници
Сања Маврак Кулинарство
Анђелко Тешмановић Графика и Фотографија
Милосав Марковић Археологија
Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija