Обавештење о почетку школске 2023/2024. године

Обавештавају се ученици и родитељи ученика наше школе да, према Правилнику о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину, школска година почиње у петак 01. септембра 2023. године. Настава ће почињати у 7:45 часова за све ученике матичне школе, а у Издвојеном одељењу у Брасини у 8:00 часова. Целокупан рад ће бити организован у првој смени.  

Према Смерницама за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2023/2024. години, у првим недељама школске године настава ће бити спровођена у следећим корацима:

  • Први наставни дан, 1. септембра, биће посвећен разговору са ученицима и упознавању ученика са планом рада у првим недељама школске године;
  • У недељи од 04.-08. септембра 2023. године настава ће бити организована кроз тематске дане и радионице усмерене ка неговању међусобног поштовања, сарадње и солидарности, уз уважавање различитости;
  • У недељи од 11. – 15. септембра 2023. године ће бити спроведено иницијално процењивање у оквиру предмета програма наставе и учења одређеног разреда, и на основу резултата ће бити планирана реализација образовно – васпитног рада у складу са постигнућима ученика.

Пријем ученика првог разреда, подела бесплатних уџбеника и родитељски састанак  у матичној школи ће бити у петак 1. септебра 2023. године у 10 часова, а у ИО Брасина истог дана у 10:30 часова.  Срећан почетак школске 2023/2024. године жели вам колектив школе!