Амбијентално интегрисана настава у ИО Брасина

Од првог до четвртог разреда у ИО Брасина изведена је Амбијентално-интегрисана настава.

10.10.2017. – Трећи разред – „Воденичар“

13.10.2017. Други разред – Врсте саобраћаја

13.10.2017. – Први и четврти разред – Прелазак коловоза са пешачким прелазом

Наставa је изведена у непосредној околини школе.