Дан обрнутих улога

Основна школа „Браћа Рибар“ , Доња Борина, објављује резултате

КОНКУРСА
ЗА „ДАН ОБРНУТИХ УЛОГА“

Поштоване будуће колеге, имајући у виду ваше жеље, услове конкурса и распоред часова, у оквиру Дана обрнутих улога сте распоређени на радна места на следећи начин:

Назив радног места Бр. извршилаца посла Опис посла Време обављања посла
Директор Ивана Којић Руководи школом 16.12.2019. од 8:35-9:20 часова
Секретар Тамара Мијаиловић Обавља правне послове 16.12.2019. од 8:35-9:20 часова
Шеф рачуноводства Сања Максић Обавља финансијске послове 16.12.2019. од 8:35-9:20 часова
Психолог Емилија Марковић Прати наставу, обавља саветодавни рад 16.12.2019. од 9:40-11:15 часова
Наставник хемије Марија Павловић Припрема и предаје хемију тај час 16.12.2019. – 2 . час
Наставник француског језика Јована Живановић Припрема и предаје француски језик тај час 16.12.2019. –6 . час
Наставник физичког васпитања Кристијан Батић Припрема и предаје физичко васпитање тај час 16.12.2019. –3. час
Наставник историје Милан Ерић Припрема и предаје историју тај час 17.12.2019. – 5.час
Наставник музичке културе Кристина Матић Припрема и предаје музичку културу тај час 16.12.2019. –5. час
Наставник географије Јелена Јевтић Припрема и предаје географију тај час 16.12.2019. –1. час
Наставник физике Нада Кузмановић Припрема и предаје физику тај час 17.12.2019. – 3 . час
Домар – мајстор одржавања Огњен Петровић Стефан Крстић   Води рачуна о грејању просторија и школској згради, одржава и чисти школско двориште 16.12.2019. од 11:20 -12:05 часова 16.12.2019. од  12:10-12:55 часова  
Сервирка Ана Стевановић Дели ужину, рукује инвентаром у кухињи, одржава чистоћу у трпезарији и просторијама Управе школе 16.12.2019. од 8:35 до 9:35 часова  
Помоћни радник Милица Игњатовић Николина Владић Анастасија Владић Марија (Момчило) Павловић   Одржава чистоћу у школи и дворишту 16.12.2019. од 9:40-10:25часова 16.12.2019. од 9:35- 10:25часова 16.12.2019.од 12:10-12:55часова 16.12.2019.од 12:10-12:55часова  
УКУПНО РАДНИХ МЕСТА:   18

Комисија за преглед конкурсне документације
Љиљана Јекић
Срђан Недић
Вера Пашћан

Затворено за коментаре.