Доња Борина

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2021/2022. годину

Школски програм 2021-2025
(за први (први, други, трећи и четврти разред) и други (пети, шести, седми и осми разред) циклус основног образовања и васпитања)

Развојни програм школе за период јануар 2020. – јануар 2025.

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2018/2019. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2017/2018. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2015/2016. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2014/2015. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2013/2014. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2013/2014. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2012/2013. годину

Извештај о раду ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2011/2012. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2011/2012. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2010/2011. годину

Годишњи план рада ОШ „Браћа Рибар“ за школску 2009/2010. годину

Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija