Лице за заштиту података о личности

Вера Пашћан, дипломирани психолог

Контакт телефон:

015/779-60-48

мејл:

verapascan@gmail.com