Критеријуми оцењивања ученика

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављујемо критеријуме за оцењивање ученика Основне школе “Браћа Рибар” Доња Борина.

Ови критеријуми служе да помогну ученицима у самосталном праћењу личног напредовања.

Критеријуми оцењивања ученика