„Дан обрнутих улога“

У понедељак, 18.12.2017. и у четвртак, 21.12.2017. су се одржали Дани обрнутих улога, предвиђени Развојним планом школе. Због жеља ученика, услова конкурса и распореда часова, дан обрнутих улога је прешао у дане обрнутих улога. Ученици осмог разреда имали су прилику да виде како изгледа један радни дан из угла запослених. Били су распоређени на следећи начин:

Назив радног места Бр. извршилаца посла Опис посла Време обављања посла
Директор Марија Бојић

Јелена Јездић

Руководи школом 18.12.2017. од 8-12часова

21.12.2017. од 8-12часова

Секретар Анастасија Петковић Обавља правне послове 21.12.2017. од 8-12часова
Шеф рачуноводства Хана Хасанбеговић Обавља финансијске послове 21.12.2017. од 8-12часова

 

Психолог Бојана Крстић

Драгана Јовановић

Прати наставу, обавља саветодавни рад 18.12.2017. од 8-12часова

21.12.2017. од 8-12часова

Наставник хемије Сања Којић Припрема и предаје хемију тај час 18.12.2017. – 3. час
Наставник енглеског језика Ђорђе Марковић Припрема и предаје енглески језик тај час 21.12.2017. – 1. час
Наставник српског језика Даница Кузмановић Припрема и предаје српски језик тај час 21.12.2017. – 4.час
Наставник историје Николина Ковачевић Припрема и предаје историју тај час 21.12.2017. – 3.час
Наставник математике Матеја Станковић Припрема и предаје математику тај час 18.12.2017. – 4. час
Наставник географије Митра Филиповић

 

Припрема и предаје географију тај час 18.12.2017. – 5. час
Наставник физике Јована Илић Припрема и предаје физику тај час 21.12.2017. – 6. час
Наставник музичке културе Марина Цветковић Припрема и предаје музичку културу тај час 18.12.2017. – 1. час

 

Наставник физичког васпитања Бојана Костић Припрема и предаје физич. васпитање тај час 18.12.2017. – 6. час
Домар – ложач Никола Гаврић

Милош Деспотовић

Води рачуна о грејању просторија и школској згради, одржава и чисти школско двориште 18.12.2017. од 8-12часова

21.12.2017. од 8-12часова

 

Помоћни радник Анђела Алексић

Ранко Ристановић

Ирена Лаврив

Одржава чистоћу у школи и дворишту 18.12.2017. од 8-12часова

18.12.2017. од 8-12часова

21.12.2017. од 8-12часова

           УКУПНО РАДНИХ МЕСТА:   20

Ученици су са осмехом обавили одређене задатке и послове на задовољавајућ начин. Сви су уживали, било да су радили у канцеларији, предавали или представљали помоћне раднике. Наше будуће колеге су оберучке прихватиле улогу наставника и добро су обавили тај посао, а ученици у клупама су поштовали њихове пријатеље наставнике, којима је било занимљиво да се припремају за такве посебне часове.

Они који су радили у канцеларији су уживали у разговорима са психологом, директорком, секретаром и шефом рачуноводства, као и док су обављали послове који су од њих тражени. Помоћни радници су, такође, добро искористили сате рада.

„Дан обрнутих улога“ је наишао на одобравајуће коментаре свих који су учествовали, али и осталих, са жељом да се овај догађај понови.