Мајски дани пријатељства

Тим за заштиту/безбедност деце од насиља у васпитно-образовној установи већ дужи низ година реализује активности у мају, промовишући дружење, сарадњу, ненасилну комуникацију, фер-плеј такмичење и навијање.

Мај 2017. године је  протекао у дружењу ученика, игри али и припреми изложбе. Деловање Тима се прожимало кроз многа дешавања: екскурзија ученика, Манифестација „Пролеће“, амбијентална настава, часовe Одељењске заједнице и слободних активности. Ученици млађег школског узраста су извели комад „Пролећене играрије“ у ком су јасно послали поруке да увек треба поштовати разлике. Кроз штафетне игре, амбијенталну наставу, екскурзију промовисано је дружење ученика уз фер игру и фер  навијање. Постављена  је изложба у ходнику школе, настала као производ дружења са предшколском групом.

Затворено за коментаре.