ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА – УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ

 СВАКОДНЕВО, ПОЧЕВ ОД УТОРКА 17.МАРТА 2020 ГОД, ОД 8.00 ЧАСОВА, ШЕСТ ДАНА У НЕДЕЉИ,БИЋЕ ЕМИТОВАНИ ПОСЕБНО ПРИПЕМЉЕНИ И АДАПТИРАНИ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ ЗА УЧЕНИКЕ ,КОЈИ ОБУХВАТАЈУ ОБРАЂЕНЕ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗАБРАНИХ ПРЕДМЕТА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСАНИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА;

ЧАСОВИ ЋЕ БИТИ ЕМИТОВАНИ НА РТС КАНАЛ 3, ПРЕМА РАСПОРЕДУ ПО РАЗРЕДИМА, КОЈИ ЋЕ, ДАН ПРЕ, БИТИ ДОСТУПАН НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА www.rasporednastave.gov.rs;  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.ДО 7. РАЗРЕДА ЕМИТОВАЋЕ СЕ ОБРАЗОВНИ САДРЖАЈИ У БЛОКОВИМА ОД ПО ДВА ЧАСА ДНЕВНО;  

ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ЕМИТОВАЋЕ СЕ ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ У БЛОКОВИМА ОД ПО ТРИ ЧАСА ДНЕВНО, ОД КОЈИХ ЋЕ ДВА УВЕК БИТИ СРПСКИ ЈЕЗИК И МАТЕМАТИКА, А ТРЕЋИ ЧАС ЈЕ ЈЕДАН ОД ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ПОЛАЖУ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ;  

У СКЛАДУ СА УПУТСТВОМ О ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ, ШКОЛА ЋЕ ПОЧЕВ ОД УТОРКА 17. МАРТА 2020 год, ПЛАНИРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВОГ ВИДА НАСТАВЕ;  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА УЧЕЊЕМ НА ДАЉИНУ, КАО ВИДОМ ПОДРШКЕ НАСТАВИ, РОДИТЕЉИ МОГУ ДОБИТИ ПОЗИВОМ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА 011/735 05 57;  

СВЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА БИЋЕ  ОБЈАВЉИВАНЕ НА САЈТУ ШКОЛЕ.

Затворено за коментаре.