РАСПОРЕД ЧАСОВА – I1

                  ДАН

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.

Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик

Српски језик

2.

Математика Верска настава Математика Математика Математика
3. Физичко вспитање Свет око нас Енглески језик Свет око нас

Музичка култура

4.

Енглески језик Математика Физичко вспитање Ликовна култура

Чувари природе

5. Час одељењског старешине Друштвено,техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Друштвено,техничке, хуманитарне, спортске и културне активности Физичко вспитање

Допунска настава