Распоред писмених и контролних задатака

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, друго полугодиште школске 2023/2024. године

I/1 разред

II/1 разред

III/1 разред

IV/1 разред

I/2 разред

II/2 разред

III/2 разред

IV/2 разред

Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина

Распоред контролних и писмених задатака, друго полугодиште школске 2023/2024. године

V разред

VI разред

VII разред

VIII разред

Директор школе: Љиљана Јекић