Распоред пријема родитеља

У циљу што боље и успешније сарадње наставника и родитеља, а у складу са 40-часовном радном недељом, одређен је по сат времена седмично, у којем сваки одељењски старешина прима родитеље ради консултација. Тиме се постиже да родитељ тачно зна када може наћи наставника у школи.

Родитељима је омогућено да посећују наставу, да учествују у разним манифестацијама, приредбама, такмичењима (крос и риболов). О одржавању угледних часова и часова које ће организовати наставници предметне наставе у трећем и четвртом разреду, као и свим осталим активностима у којима могу учествовати, биће обавештени путем огласне табле или лично.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

ДАН ПРИЈЕМА

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА

МАТИЧНА ШКОЛА

Зорица Илић

СРЕДА 09:40 – 10:25

Славка Илић

УТОРАК

08:30– 09:15

Душан Станковић

УТОРАК 12:10 – 12:55
Светлана Тадић ПОНЕДЕЉАК

11:20 – 12:05

Весна Радић

ПЕТАК 08:30 – 09:20

Зоран Станковић

СРЕДА

09:40 – 10:25

Сузана Средојевић СРЕДА

10:30 – 11:15

Сузана Секулић

ПЕТАК

10:30 – 11:15

     

ИО БРАСИНА

Добринка Јојић

ПОНЕДЕЉАК

10:45 – 11:30

Бранко Бошковић

УТОРАК

О8:50 – 09:35

Радмила Караклић

ПЕТАК

09:55 – 10:40

Сања Маврак

ПОНЕДЕЉАК

11:35 – 12:20

     
     
     

Сарадња са родитељима неће се сводити само на сарадњу на релацији одељењски старешина – родитељ, него и кроз колективне родитељске састанке, трибине и предавања, што ће омогућити и ширу сарадњу свих актера школског живота. Такође, родитељи ће бити укључени у активности које ће бити спровођене на нивоу школе, као што је уређење учионице на отвореном, приредбе, манифестација намењена једном годишњем добу која је проистекла из пројеката које је школа радила 2012. године.

Увођењем факултативних предмета осмишљени су садржаји у којима учествују и родитељи заједно са ученицима, као и у оквиру „Игара без граница“, које се организују  у првом и другом полугодишту сваке школске године.

Пројекта Обогаћеног једносменског рада, такође омогућава родитељима учешће у појединим активностима. Родитељи, преко својих претставника су укључени и у рад Тимова и Актива на нивоу школе.