Ритам радног дана – сатница звоњења

У матичној школи, као и у ИО – у у Брасини рад је организован у једној смени. Часови у матичној школи почињу у 7 часова и 45 минута, а завршавају се у 13 часова и 45 минута.

У ИО Брасина настава почиње у 8:00 часова, а завршава се у 12:20 по важећој сатници.

Часови допунске наставе, додатне наставе и слободних активности изводе се након редовних часова, изузетно као предчас када није могуће наћи друкчије решење.

Распоред звоњења у матичној школи:

WordPress Tables Plugin

Распоред звоњења у ИО Брасина:

WordPress Tables Plugin