Секције

План рада историјске секције

МесецТема
IXИталијански градови
XАмерички домородци и европске династије
XIИсточњачке цивилизације
XIIИсточњачке религије
IЛегенде и митови античког света
IIПрипреме за такмичење
IIIМитологије средњег века
IVПрипреме за такмичења
VДешавања у САД  у XX веку
VIНастанак хришћанства и ислама

У оквиру секције се планирају посете: манастиру Троноша, манастиру Соко град, Музеј Јадра у Лозници, Спомен костурница на Гучеву, музеј у Бањи Ковиљачи, чесма Краљевац у Доњој Борини.

План секције Креативна радионица

 РазредБрој часова
Припрема и реализација приредбе за Дан школеОд петог до осмог разреда10
Припрема и реализација приредбе за Светог СавуОд петог до осмог разреда10
Израда паноаVII и VIII разред8
Укључивање у остале културне манифестацијеОд петог до осмог разреда8
УКУПНО36

План рада саобраћајне секције

ТЕМАСАДРЖАЈ РАДАМЕТОД РАДА
Пешак у саобраћају– уводне напомене о саобраћају – основна правила кретања пешака– разговор са члановима секције – групна израда макета
Прелазак и кретање пешака коловозом– правила преласка пешака преко коловоза – правила кретања пешака Поколовозу– разговор са члановима секције  
Израда тестова– провера знања– индивидуални рад на тесту
Саобраћајни знаци– значење знакова – правила поступања– групна израда макета саобраћајних знакова
Реалне саобраћајне ситуације– саобраћајне ситуације у којима треба обратити пажњу на безбедност кретања– израда скица саобраћајних ситуација и групна анализа
Саобраћајна култура и безбедност– искуства саобраћајне полиције– разговор са представником локалне полицијске управе
Саобраћајни полигон спретности– техника израде елемената полигона – постављање полигона– пројектовање, исцртавање и постављање полигона
Полигон практичног понашања у саобраћају– техника израде елемената полигона – постављање полигона– увежбавање практичног понашања на полигону
Практичне вежбе на полигонима– практично усавршавање знања и технике кретања бициклиста и пешака– кретање по полигону – бодовање
Саобраћајна патрола– усавршавање знања и техника кретања у саобраћају– вежбање уз помоћ саобраћајне полиције
Такмичење– припрема и организација Такмичења– организација такмичења

Млади риболовци

ТемеБрој часова за тему
Излазак на воду15
Такмичења12
Теоријски део9
Укупно36

План рада географске секције

Р.бр.ТемеБрој часова за тему
 1.Обележавање манифестације „Цвијићеви дани“3
 2.Обележавање међународног дана планина2
 3.Манифестација „Дани река“3
 4.Припрема за такмичење7
 5.Посетаметеоролошкојстаници2
 6.Праћењевременскепрогнозе2
 7.Заштитаприроделокалнесредине5
 8.Регионалнагеографија – знаменитости појединих државаЕвропе (сакупљањеподатака, презентације, израдеблогова, филмови…)10
 9.Географски турнир2
Укупан број часова на годишњем нивоу36