Доња Борина

У школи постоји и функционише Ученички парламент, чији рад помажу  одељењске старешине VII и VIII разреда, као и психолог школе.

Представници ученика у Ученичком  парламенту су 4 ученика, по два представника из сваког наведеног одељења.

VII

Весна Радичевић
Ивана Илић

VIII

Анђела Деспотовић
Никола Илић

У школској 2022/23. години у школи ће радити Ученички парламент са следећим задацима:

 • Учешће у организацији ваннаставних активности
 • Учешће у органима школе, комисијама, активима и тимовима
 • Давање предлога и сугестија стручним органима (Школском одбору иСавету родитеља, у вези са организовање, екскурзија, наставе у природи и ђачке ужине)
 • Организација културних активности током школске године
 • Учествовање са предлозима за Годишњи програм рада школе
 • Организација спортских такмичења (турнири у фудбалу, одбојци…) и хуманитарних акција
 • Организација такмичења предметне наставе
 • Сарадња са друштвеном средином
 • Радови на уређењу школског простора и дворишта
 • Сарадња са тимовима школе
 • Учествовање у организацији „Дана обрнутих улога“
 • Учествовање у организацији „Игара без граница“
 • Сарадња са вршњачким Тимовима
 • Учествовање у организацији спортске недеље и кроса- јесен и пролеће
Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija