Ученички парламент у школској 2023/2024. години

Ученички парламент Основне школе „Браћа Рибар“, чији рад помажу одељењске старешине VII Сузана Средојевић и VIII разреда Сузана Секулић, као и психолог школе, броји четири ученика, по два представника седмог и осмог разреда.

VII

Срђан Видовић
Огњен Алексић

VIII

Весна Радичевић
Ивана Илић

У школској 2023/24. години у школи ће радити Ученички парламент са следећим задацима:

 • Учешће у организацији ваннаставних активности
 • Учешће у органима школе, комисијама, активима и тимовима
 • Давање предлога и сугестија стручним органима (Школском одбору и Савету родитеља, у вези са организовањем екскурзија, наставе у природи и ђачке ужине)
 • Организација културних активности током школске године
 • Учествовање са предлозима за Годишњи програм рада школе
 • Организација спортских такмичења (турнири у фудбалу, одбојци…) и хуманитарних акција
 • Организација такмичења предметне наставе
 • Сарадња са друштвеном средином
 • Радови на уређењу школског простора и дворишта
 • Сарадња са тимовима школе
 • Учествовање у организацији „Дана обрнутих улога“
 • Учествовање у организацији „Игара без граница“
 • Сарадња са вршњачким Тимовима
 • Учествовање у организацији спортске недеље и кроса- јесен и пролеће