Учитељ Душан Станковић одбранио докторски рад

У среду 15. новембра 2017. године, на Учитељском факултету у Београду, учитељ наше школе Душан Станковић је одбранио докторски рад “Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва” и стекао звање доктор методике разредне наставе.