Доња Борина

Уџбенички комплети за школску 2019/2020 годину

Уџбенички комплет за први разред

Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
„НОВИ ЛОГОС” Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе; ћирилица Душка Милић, Татјана Митић
Читанка за први разред основне школе; ћирилица Наташа Станковић Шошо, Маја Костић
„НОВИ ЛОГОС” Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе; ћирилица Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић
„АКРОНОЛО” NEW ENGLISH ADVENTURE – STARTER A,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком Regina Raczynska, Cristiana Bruni
„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1 за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе;ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1, уџбеник за први разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић

Уџбенички комплет за други разред

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Нови Логос“ Уз речи растемо, Читанка за 2. разред Наташа Станковић Шошо, Маја Костић 650-02-00150/2019-07 Од 21.05.2019
Латиница, радни уџбеник за други разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић
Дар реч, Граматика за други разред основне школе Јелена Срдић
Радна свеска, српски језик за други разред Јелена Срдић. Наташа Станковић Шошо
„Нови Логос“ Математика 2, уџбеник за други разред основне школе, (из 4 дела) Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 650-02-00157/2019-07 Од 21.05.2019.
„Нови Логос“ Музичка култура за други разред основне школе Драгана Михајловић Бокан, Мрина Ињац 650-02-00150/2019-07 Од 14.05.2019.
„Нови Логос“ Све око нас 2, уџбеник за други разред основне школе Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић 650-02-00152/2019-07 Од 09.05.2019.
Све око нас 2, радна свеска за други разред основне школе
„Акроноло“ New English Advenutures - Starter B, енглески језик за други разред основне школе Tessa Lochowski, Cristiana Bruni 650-02-00436/2018-07 Од 11.04.2019.
„Нови Логос“ Ликовна култура 2, уџбеник за други разред основне школе Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-00134/2019-07 Од 27.03.2019.

Уџбенички комплет за трећи разред

Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
НОВИ ЛОГОС У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Маја Костић 650-02-00592/2019-07 од 11.2.2020.
Дар речи,граматика за српски језик за трећи разред основне школе Јелена Срдић
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика икњижевности за трећи разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић
„АКРОНОЛО” Discover English Starter, енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) Аутор уџбеника: Jody Boyle; аутор радне свеске : Fiona Beddall. 650-02-00539/2019-07 од 30.12.2019.
„НОВИ ЛОГОС” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић 650-02-00619/2019-07 од 28.1.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак 650-02-00582/2019-07 од 11.2.2020.
Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић, Гордана Мићић 650-02-00461/2019-07 од 17.1.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 650-02-00596/2019-07 од 4.2.2020.

Уџбенички комплет за четврти разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП4МАТ01306 ,,Математика 4'', уџбеник за четврти разред
НОВИ ЛОГОС СРП4МАТ01306 ,,Математика 4'', радна свеска из математике
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Бескрајне речи'', читанка за четврти разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Дар речи'', граматика за четврти разред основне школе
НОВИ ЛОГОС СПР4СРП01305 ,,Радна свеска'',српски језик за четврти разред
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП4МУЗ00991 Музичка култура зачетврти разред основне школе
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР СРП4МУЗ00991
КЛЕТТ СРП4ПРИ00795 ,,Маша и Раша -Природа и друштво'', уџбеник за четврти разред основне школе
КЛЕТТ ,,Маша и Раша-Природа и друштво '', радна свеска за четврти разред основне школе
АКРОНОЛО СТР4ЕНГ00408 Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4. разред
АКРОНОЛО СТР4ЕНГ00408 Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4. разред

Уџбенички комплет за пети разред

Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра
KLETT Читанка „Расковник”за пети разред основне школе; ћирилица Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
Граматика за пети разред основне школе; Ћирилица Весна Ломпар
Радна свеска за пети разред основне школе Весна Ломпар Зорица Несторовић
KLETT CLUB ADOS 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник, аудио ЦД који прати радну свеску) AurélieCombriat, KatiaCoppola
„АКРОНОЛО” DISCOVER ENGLISH 2,енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) JayneWildman, IzabellaHearn
„НОВИ ЛОГОС” Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе; ћирилица Др Душко Лопандић, Ивана Петровић
„НОВИ ЛОГОС” Географија 5, уџбеник за пети разред основне школе;ћирилица Марко Јоксимовић
„KLETT” Биологија 5, уџбеникза пети разред основне школе;ћирилица Горан Милићев, Ена Хорват
МАТЕМАТИСКОП Математика 5, уџбеник за пети разред основне школе (са електронским додатком); ћирилица Владимир Стојановић
Математика 5, збирка задатака за пети разред основне школе; ћирилица Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић
„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе; ћирилица Александра Пaладин, Драгана Михајловић Бокан
„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе; ћирилица Милутин Мићић
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак);ћирилица Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе; ћирилица Владан Стевановић

Уџбенички комплет за шести разред

Назив издавача Наслов уџбеника Име/имена аутора Број и датум решења министра
„Клетт“ Радна свеска 6, уз Читанку и Граматику за 6. разред Зона Мркаљ, Зорица Несторовић, Весна Ломпар 650-02-00119/2019-07 Од 27.03.2019.
Граматика 6, уџбеник за шести разред Весна Ломпар
Извор, Читанка за шести разред Зона Мркаљ, Зорица Несторовић
„Клетт“ Club@dos 2, француски језик за шести разред, уџбеник за другу годину учења; комплет (уџбеник, радна свеска и два аудио ЦД-а) Aurelie Combriat, Philippe Liria, Oliver Jurezyk
„Акроноло“ Discover English 3, енглески језик за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) Jayne Wildman Iyabella Hearn
„Клетт“ Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред Сања Филиповић 650-02-00086/2019-07 Од 11.04.2019.
„Клетт“ Физика 6, уџбеник за шести разред Марина Радојевић 650-02-00104/2019-07 Од 20.05.2019.
Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама
„Нови Логос“ Информатика и рачунарство за шести разред основне школе Дијана Капуовић, Душан Мицић 650-02-00453/2018-07 Од 20.05.2019.
„Вулкан издаваштво“ Техника и технологија 6, за шести разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала Мирослав Секулић
„Вулкан издаваштво“ Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 650-02-00060/2019-07 Од 29.03.2019.
„Клетт“ Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Јешић 650-02-00085/2019-07 Од 09.05.2019.
„Вулкан издаваштво“ Географија 6, уџбеник за шести разред основне школе Јелена Поповић 650-02-00058/2019-07 Од 20.05.2019.
„Нови Логос“ Историја 6, уџбеник за шести разред основне школе Душко Лопандић, Ивана Петровић 650-02-00110/2019-07 Од 20.05.2019.
„Математископ“ Математика 6, уџбеник за шести разред основне школе Владимир Стојановић
Математика 6, збирка задатака за шести разред основне школе Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић, Владимир Стојановић

Уџбенички комплет за седми разред

Издавачка кућа Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора Број и датум решења министра/покрајинског секретара
„KLETT” Плетисанка, Читанка за седми разред основне школе Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Граматика, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе Весна Ломпар Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.
"АКРОНОЛО” Discover English 4, енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска) Аутор уџбеника: Liz Kilbey.
Аутор радне свеске: Izabella Hearn
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Јасмина Чолић, Маријана Савов Стојановић 650-02-00403/2019-07 од 12.12.2019.
„KLETT” Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Сања Филиповић 650-02-00534/2019-07 од 20.1.2020.
„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Марко В. Милошевић 650-02-00420/2019-07 од 10.1.2020.
„KLETT” Физика 7, уџбеник за седми разред основне школe Марина Радојевић 650-02-00462/2019-07 од 4.2.2020.
Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица
„Математископ” Математика, уџбеник за седми разред основне школе Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; Владимир Стојановић Гордана Поповић, Наташа Алимпић Никола Вигњевић, 650-02-00493/2019-07 од 20.1.2020.
„KLETT” Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић 650-02-00526/2019-07 од 12.2.2020.
„НОВИ ЛОГОС” Хемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић 650-02-00579/2019-07 од 4.2.2020.
Хемија 7, лабораторијске вежбе
„НОВИ ЛОГОС” Техника и технологија за седми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник ) Аутори уџбеника: Иван Ђисалов, Дијана Каруовић, Иван Палинкаш. 650-02-00464/2019-07 од 12.2.2020.
збирка материјала за конструкторско моделовање са упутством); ћирилица Аутори збирке материјала: Иван Ђисалов, Драган Урошевић.
„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица Дијана Каруовић, Ерика Елеван 650-02-00517/2019-07 од 27.2.2020.
„KLETT” Club@dos 3, француски језик за седми разред основне школе;уџбеник Аутори уџбеника: Aurélie Combriat, Philippe Liria. 650-02-00532/2019-07 од 28.1.2020.
трећа година учења; (радна свескa) Аутор радне свеске: Olivier Jurczk
„НОВИ ЛОГОС” Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица Чедомир Антић, Мања Милиновић 650-02-00595/2019-07 од 25.2.2020.

Уџбенички комплет за осми разред

Издавачка кућа Шифра комплета Уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП8СРП01334 „Дар речи“, граматика за осми разред
„Радна свеска 8“, уз уџбеникчки комплет
НОВИ ЛОГОС СРП8ИСТ01336 „Историја 8“, уџбеник историје за осми разред
KLETT СРП8ЛИК01197 „Ликовна култура 8“ уџбеник за осми разред
KLETT СРП8ФИЗ01198 „Физика 8“, уџбеник за осми разред
„Физика 8“, збирка задатака са лабораторијским вежбама
НОВИ ЛОГОС СРП8БИО01340 „Биологија 8“, уџбеник за осми разред
„Биологија 8“, радна свеска уз уџбеник
НОВИ ЛОГОС СРП8ГЕО01337 „Географија 8“, уџбеник за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8МУЗ01335 „Музичка култура 8“, уџбеник за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8ТЕХ01342 „Техничко и информатичко образовање 8“, уџбеник за осми разред
„Техничко и информатичко образовање 8“ , радна свеска за осми разред
„Техничко и информатичко образовање 8“, збирка материјала за вежбе из електронике
МАТЕМАТИСКОП СРП8МАТ00802 „Математика“ - збирка задатака за осми разред
НОВИ ЛОГОС СРП8ХЕМ01341 „Хемија 8“, уџбеник за осми разред
„Хемија 8“, радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима
KLETT СТР8ФРА01157 „Et toi?“, Француски језик за 8. разред, уџбеник за четврту годину учења
„Еt toi?“, француски језик за 8. разред , радна свеска за четврту годину учења
The English Book doo СТР7ЕНГ01444 Project 5 – Уџбеник (четврто издање)
Project 5 –Радна свеска (четврто издање)

Корисни линкови:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Школска управа Ваљево

Завод за унапређивање образовања и васпитања

 РТС :: Моја школа - RTS

Библиотека "17. септембар" Мали Зворник

Портал еУправа Републике Србије

Општина Мали Зворник

Добродошли на стране Пријатеља деце Србије

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

UNICEF Srbija