Извештај о спроведеним активностима поводом „Дана розих мајица“ у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини

Због тренутне епидемиолошке ситуације многе активности ученика и запослених су ограничене, а ипак су у акцији обележавања „Дан розих  мајица“ савесно, поштујући мере за спречавање ширења Ковид 19 вируса,  учествовали сви ученици и запослени наше школе.

Свако је желео да да свој допринос, тако да је реализација активности трајала, не само у среду 24.02.2021. године, него целу седмицу од 22.02. до  26.02. 2021., а припреме су започеле од 18. фебруара онлајн састанком Тима за заштиту од дискриминације, насиља,  злостављања и занемаривања. На  састанку су дати предлози тема и разматране могућности реализације у тренутној епидемиолошкој ситуацији. После разговора са наставницима, кренули смо у реализацију активности.

Обележавање овог дана кроз разне активности има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања различитости,  развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата.

Активности:

  1. Текст о Међународном дану борбе против дискриминације и насиља „Дан розих мајица“

Психолог школе је на гугл учионице ЧОС-а у свим одељењима школе поставила пригодан материјал, а одељењске старешине су на Часу одељењске заједнице разговарали са ученицима о вршњачком насиљу.

  1. Радионица „Како да се играмо и дружимо, а да сачувамо здравље“

Час одељењског старешине у петом разреду, радионичарског типа, реализовала је психолог школе и одељењски старешина, а продукти су доступни и другим ученицима школе.

  1. Ликовна изложба „Стоп вршњачком насиљу“ ученика од петог до осмог разреда и настаника ликовне културе постављена је у ходнику школе.

4. Радионица „Насиље и злостављање“ – мапа ума

Чланови тима и ученици од трећег до осмог разреда су у сарадњи са учитељима трећег и четвртог разреда, одељењским старешинама и предметним наставницима реализовали  радионицу Насиље и злостављање. Ученици су по групама представљали шта по њима представља која врста насиља/злостављања. Продукти рада су представљени у форми мапе ума која служи као подсећање шта не треба радити ни у школи, али и ван ње.

Дигитално насиље – ученици петог разреда са наставницом српског језика и књижевности у другој групи наставник технике и технологије

Психичко насиље – ученици шестог разреда са наставницом српског језика и књижевности и у другој групи наставник физичког васпитања

Социјално насиље – ученици седмог разреда са наставницом српског језика и књижевности

Сексуално насиље – ученици осмог разреда са наставницом српског језика и књижевности, а у другој групи наставник информатике и директор

Физичко насиље – ученици трећег и четвртог разреда и учитељи

  1. Ликовна и литерарна изложба ученика првог циклуса

Ликовна изложба ученика од првог до трећег разреда „Мој страх“ и литерарних радова „Уплашио/ла сам се“ красе холове обе школе. Ученици четвртог разреда приредили су изложбу  „Играмо се, али бринемо о свом здрављу“, где су осликали сву тежину тренутне епидемиолошке ситуације и изолованости.

  1. Он лајн радионица – „Размишљам о вршњачком насиљу“, спроведена са ученицима седмог и осмог разреда  од стране наставнице биологије.

Ученицима је преко гугл учионице прослеђен материјал посвећен уочавању и спречавању вршњачког насиља. Уз пригодан текст, ученицима су прослеђена и питања на која су одговарали. Такође су имали задатак да напишу и своје мишљење о кључним питањима насиља и злостављања. Прикупљени су одговори ученика, о њима се дискутовала и изложени су на  паноима у ходнику школе, да би други ученици могли да погледају и проуче прикупљени материјал.

  1. Дигитално насиље – пано „Bullying in schools“, ученика осмог разреда и наставнице енглеског језика.

8. Поруке пријатељства и подршке – реализовали су ученици трећег, шестог и седмог разреда са учитељицама и наставницом српског језика.

9. „Турнир у пикаду“

Наставник физичког и ученици у сарадњи са  учитељима и одељењским старешинама,  спровели су спортску активност која није реализована до краја из оправданих разлога. Одржана су одељењска такмичања, по групама на које су подељени поједини разреди, тако да је број екипа већи од броја одељења, а победник ће бити познат тек за две недеље. Спорт је увек прилика за промовисање другарства, ненасилне комуникације, толеранција, „фер плеј“ игре и навијања.

10. „Паметно  безбедно – против насиља на интернету“  

Презентација у организацији и реализацији наставника историје, уз подршку директора, психолога и чланова Тима. Реализована је са ученицима седмог и осмог разреда а у наредној седмици ће и одељењске старешине презентацију реализовати у својим одељењима на часовима одељењске заједнице.

У прилогу су фотографије продуката наведених активности.

Колектив ОШ „Браћа Рибар“, Доња Борина

Затворено за коментаре.